Izrada sajta

Dizajn i optimizacija web sajta za Trifeks Ltd. Kompanija Trifeks je specijalizovana za uvoz i izvoz repromaterijala, opreme, finalnih i polufinalnih proizvoda. Poseban fokus kompanije Trifeks je na izvozu drvne građe i prema podacima Nacionalne privredne komore u Srbiji Trifeks je najveći izvoznik bukovog drveta iz Srbije u Kinu. Saznajte više o poslovanju i ponudi ove kompanije na sajtu.

Uvek mobile friendly

Sadržaj na web sajtu je kompletno optimizovan i prilagođen za pregled na većini uređaja danas, a sa posebnim fokusom na smart telefone. S’ obzirom da živimo u vreme kada se većina sadržaja na internetu konzumira upravo putem mobilnih uređaja, responsive dizajn je prioritet.

Scroll to Top