Google oglasi

Efikasno rešenje za uspešne rezultate. Oglašavanje putem Google-a i povezanih servisa koristeći Google Ads alat.

Ukoliko želite brze rezultate na pretrazi i da dođete do klijenata u momentu kada pretražuju vaš proizvod ili uslugu, probajte Google oglase. Pošaljite ključne reči za koje želite oglašavanje kroz kontakt formu.

*Ključne reči koje želite da koristite za oglašavanje na Google-u. Npr. ukoliko se bavite selidbama u Beogradu onda to bila fraza "selidbe u beogradu" ili slično Više o ključnim rečima

Pay per click

Google Ads predstavljaju formu online oglašavanja, uglavnom poznatu kao PPC (Pay-per-click). U većini situacija ovo znači da plaćate po svakom kliku na reklamu i uglavnom je vezano za Google Search. To su one reklame koje izgledaju kao i ostali rezultati ali koji imaju oznaku „Oglas“.

Google oglašavanje vam može pomoći bez obzira kakvu aktivnost da obavljate. Pritom, troškovi su uglavnom dosta jeftiniji u odnosu na tradicionalne kanale (novine, TV reklame, radio itd.). Ukoliko želite da povećate vidljivost vašeg brenda, da prikažete svoje usluge ili povećate prodaju a pritom postoji jasna potražnja online onda vas Google oglasi mogu vrlo brzo postaviti među prve rezultate na pretrazi.

Google Search kampanje

Search kampanje se dešavaju u rezultatima pretrage kada ukucate određeni pojam. Uglavnom ćete prvo videti plaćene rezultate. To su ustvari reklame koje su kreirane kroz Google Ads alat. Npr. ukucali ste “dostava hrane” i verovatno će Vam se prvi vrhu prikazati prvo oglasi restorana koji vrše dostavu i plaćaju oglase za to pa zatim tzv. organski rezultati pretrage.

Ukoliko za ono što vi imate da ponudite postoji interesovanje na Google-u (ukoliko to korisnici aktivno pretražuju) onda postoji velika šansa da putem oglasa dođete do tih korisnika baš u trenutku kada traže vaš proizvod ili uslugu. Search kampanje su veoma moćan alat za to.

Proces oglašavanja

Određivanje cilja

Stalno se spominje ali ovo je najbitnija stavka koja određuje dalje aktivnosti. Cilj oglašavanja je aktivnost koju želimo da naš potencijalni klijent ostvari (kupi proizvod, popuni formu itd.)

Analiza

Pregled trenutnog stanja po pitanju ključnih reči za koje želite da se oglašavate i procena. Pregled konkurencije, njihovih oglasa i landing stranica.

Podešavanja naloga i kreiranje kampanja i oglasa

Neophodna podešavanja u okviru Google Ads-a a vezano za nalog za oglašavanje. Zatim kreiranje kampanja na osnovu ranije analiziranih podataka.

Praćenje konverzija

Konverzije su upravo one aktivnosti koje želimo od strane korisnika. Ova stavka podrazumeva podešavanje konverzija u Google Ads-u radi daljeg praćenja.

Kvalitetan Google oglas podrazumeva definisanje cilja

Reklamne kampanje se kreiraju u zavisnosti od cilja koji želite da postignete. Šta je cilj to vi najbolje znate a kako postići taj cilj zavisi od mnogo faktora koje je potrebno ispuniti nakon odgovarajuće analize. Analiza ključnih reči je krucijalna u celom ovom procesu jer nam daje uvid u trenutno stanje i potencijale.

Cilj vaše reklamne kampanje može biti različit. To može biti samo povećanje vidljivosti vašeg brenda, privlačenje korisnika na vaš sajt uz popunjavanje određenog upita, prijave na Newsletter ili jednostavno povećanje prodaje. U zavisnosti od aktivnosti koju obavljate prilagođava se i cilj kampanje i sve se podređuje upravo ka njegovom ostvarenju.
Povratak na vrh

Analiza i priprema za oglašavanje

Već je spomenuta analiza ključnih reči i to je prvi korak. Ovaj korak treba da nam pruži osnovne informacije o tome da li korisnici uopšte pretražuju na internetu ono što vi imate da ponudite i u kom obimu. Na osnovu tih podataka filtriraju se one ključne reči koje mogu pomoći u ostvarivanju vašeg cilja. Pored ove analize radi se i analiza konkurencije koja se takođe oglašava za iste ključne reči kao i njihovih Landing stranica.

Šta je to Landing stranica? Pa to je jedostavno stranica koja će se otvoriti korisniku koji klikne na vašu reklamu (na koju će praktično sleteti jel (landing) – ovo je marketinški izraz). To može biti i uglavnom jeste neka stranica sa vašeg sajta (ne mora biti početna). Ali može biti i stranica posebno kreirana samo za potrebe određene kampanje. U svakom slučaju ona mora biti jako dobro optimizovana jer predstavlja jedan od bitnih faktora koje Google uzima u obzir prilikom rangiranja.

Volim da napomenem da su SEO i Google oglašavanje veoma povezani i stranice koje su dobro optimizovane za određene ključne reči a pritom se oglašavaju za iste imaju više uspeha pri pozicioniranju oglasa i uglavnom plaćaju manju cenu klika.
Povratak na vrh

Relevantnost

Pisanje oglasa je posebno bitna stavka. Moramo biti relevantni za pojam koji ciljamo i potrebno je privući korisnika da klikne na reklamu i istraži dalje ono što mu možemo ponuditi. Oglas treba da odgovori na upit koji je korisnik ukucao na pretrazi i da mu pruži dodatne informacije nakon što otvori Landing stranicu.
Povratak na vrh

Cena oglašavanja

Nakon analize ključnih reči imaćemo malo jasniju sliku o tome koliki budžet bi bio optimalan za vašu kampanju. Ovo je stavka koja može dosta varirati u zavisnosti od toga kojoj oblasti pripadate i koliko je konkurentna. Napominjem da je izuzetno bitno dobro optimizovati stranicu na koju će voditi oglas jer u velikoj meri može uticati na cenu klika.
Povratak na vrh

Optimizacija Google oglasa

Kreiranje kampanje i puštanje reklama je samo početak. Praćenje rezultata i optimizacija je proces koji je neophodno redovno sprovoditi i uglavnom na dnevnom nivou pratim stanje reklamnih kampanja. Uvek ima prostora za dodatnu optimizaciju a Google Ads alat nam daje dovoljno informacija i mogućnosti da možemo pratiti performanse i stanje u odnosu na konkurentne oglase. 

Treba napomenuti da postoji i tzv. “Learning faza” u okviru koje Google uz pomoć kompleksnih kalkulacija analizira i procenjuje sve parametre koje smo podesili i na osnovu toga optimizuje prikazivanje oglasa u rezultatima pretrage. Nakon puštanja kampanje, preporuka je da se u narednih 7-10 dana ne vrše nikakve promene kako bi kampanja dostigla puni potencijal.
Povratak na vrh

Želite da se oglašavate?

Stojim vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja u vezi sa Google oglašavanjem.

Scroll to Top