Facebook oglasi

Iskoristite mogućnosti najvećih društvenih mreža kako biste skrenuli pažnju na vaš biznis i ostvarili željene ciljeve.

Društvene mreže kao alat za oglašavanje

Oglašavanje na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram može na više načina pozitivno uticati na vaše poslovanje. Kroz povećanje vidljivosti brenda, možete osigurati da veći broj korisnika Facebook-a i povezanih servisa sazna za vas i za to što imate da ponudite. Bez obzira da li je u pitanju neka vrsta usluge ili proizvod koji želite da promovišete i popularizujete, društvene mreže su tu da vam pomognu u procesu i omoguće prikaz na svojim servisima koji broje milijarde korisnika.

Facebook ima preko 2 milijarde aktivnih korisnika u svetu. Instagram preko milijardu. Ovo su jako velike platforme sa ogromnim potencijalom za oglašavanje.

Proces

Definisanje cilja oglasne kampanje

Cilj oglasa na Facebook-u je aktivnost koju želimo da naš potencijalni klijent ostvarina ili van Facebook mreže (na našem sajtu)

Kreiranje Ads naloga, kampanje i oglasa

Podešavanje naloga za oglašavanje, kreiranje kampanja u skladu sa ciljevima i kreiranje oglasnih grupa i pojedinačnih oglasa.

Praćenje konverzija i izveštavanje

Redovno praćenje statusa oglasa, interakcija korisnika sa oglasom. Praćenje željenih aktivnosti (konverzija, lead-ova). Izveštavanje.

Kako do vašeg oglasa na Facebook-u?

Da bismo krenuli sa oglašavanjem, dovoljno je da imate kreiranu stranicu na Facebook-u i Instagram-u. Dalji koraci su vezani za podešavanje naloga za oglašavanje i načina plaćanja a o svemu tome možemo detaljno razgovarati na sastanku.

Svaka reklamna kampanja koja se kreira je neophodno da ima odgovarajući cilj (povećanje vidljivosti brenda, povećanje poseta ka određenoj lokaciji, više lajkova na stranici, povećanje prodaje itd.) i jasno definisanu publiku. Ovo su osnovne aktivnosti koje je potrebno precizirati pre pokretanja kampanje. Kreiranje reklamnih kampanja putem Facebook Ads alata je aktivnost koja zahteva određeno planiranje i analizu. Veoma je bitan pristup kreiranju pojedinačnih reklama i treba voditi računa o tome ko je ciljna grupa korisnika koje želimo da zainteresujemo za našu ponudu i na osnovu toga osmisliti reklamu koja će privući pažnju na pravi način. Tu sam da porazgovaramo o svemu ovome i pronađemo najbolje rešenje.
Povratak na vrh

Zašto je bitno da se dobro upoznamo?

Kao što je već ranije spomenuto, svaki tip online oglašavanja je neophodno da ima određeni cilj. Cilj vašeg poslovanja vi najbolje znate a na koji način isti preneti online je zadatak koji zahteva dobro poznavanje vašeg biznisa. Predstavite ono čime se bavite, na koji način to radite, kako celokupan proces funkcioniše, šta su vaše komparativne prednosti, ko je vaša ciljna publika itd. Potrebna je što jasnija slika o onome što želite da predstavite, kako bi se kampanja optimizovala na najbolji mogući način.
Povratak na vrh

Potencijal oglašavanja na Facebook-u

Facebook kao platforma predstavlja ogroman potencijal a krajnji cilj jeste da dođete do željene publike odnosno korisnika koji će konvertovati (obaviti željenu aktivnost). Facebook oglasi vam omogućavaju plasiranje reklame u okviru ove društvene mreže kao i na povezanim servisima kao što su Instagram, WhatsApp ili Messenger. Broj korisnika ovih servisa se meri u milijardama ili stotinama miliona. Broj aktivnih korisnika na ovim platformama i činjenica da se svaki korisnik Facebook-a u proseku svaki drugi dan uloguje na svoj nalog znači da putem reklame već u startu možete postići veliku vidljivost i podstaći željenu akciju.
Povratak na vrh

Odabir publike i placement-a za oglase

Facebook nudi mnoštvo opcija kada je u pitanju ciljanje publike i mesta gde će se vaši oglasi prikazivati. Publika se može birati po demografskim parametrima, interesovanjima itd. a glavni zadatak jeste identifikovati publiku koja bi bila zainteresovana za vašu ponudu. Mesto gde će se prikazivati oglas je takođe veoma bitno i svakako ne želite da se novac troši za prikazivanje na mestima koja nisu toliko optimalna. Po defaultu, Facebook (u zavisnosti od tipa kampanje) prikazuje oglase na svim dostupnim mestima i uglavnom i na Facebook-u i na Instagramu. U nekim situacijama ovo i nije toliko optimalno i potrebno je napraviti procenu i podesiti prikazivanje oglasa samo na onim mestima na kojima bi mogli biti potencijalno najbolji rezultati.
Povratak na vrh

Cena Fb oglasa

Budžet određujete sami. Prilikom kreiranja oglasa, a u zavisnosti od dnevnog budžeta koji odredimo, Facebook će proceniti rezultate. Ovo su okvirne vrednosti na osnovu njihovih kalkulacija za parametre naše kampanje i uglavnom je vidljivo kroz broj ljudi koji mogu videti naš oglas, broj klikova itd. Naravno, koliko ulažemo je ovde bitno jer će vrednosti varirati u skladu sa tim. Ne treba biti nerealan i očekivati velike rezultate za mala ulaganja. Sve zavisi šta oglašavamo i kome smo usmereni i zato je prethodni korak, a to je odabir publike i mesta za oglase, veoma bitan.
Povratak na vrh

Želite da se oglašavate na društvenim mrežama?

Stojim vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja o oglasima na društvenim mrežama.
Tu sam da vas uputim u ceo proces tako da slobodno kontaktirajte radi konsultacije.

Scroll to Top